Általános szerződési, felhasználási feltételek, adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Jelen általános szerződési, felhasználási feltételek és adatkezelési és adatvédelmi szabályzat tartalmazza a www.ausztriaimunka.com (továbbiakban: honlap) weboldalon elérhető, a Neujob.hu Bt. (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) által kínált Osztrák adó visszatérítési, ausztriai gyes, ausztriai családi pótlék igénylés szolgáltatás igénybevételének, igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó, igénylő) általi használatának feltételeit és az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Szolgáltató, adatkezelő

Neujob.hu Bt. (8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39/A, cégjegyzékszám: 20 06 039140, adószám: 22395964-1-20, számlaszám: 10700275-45137701-51100005, e-mail cím: info@neujob.hu, képviseli: Nagy András – tulajdonos, ügyvezető)

Szerződési feltételek

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés Felhasználó és a Szolgáltató, adatkezelő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozik. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével és a szolgáltatás kifizetésével jön létre. A fizetés banki átutalással történik. A NAV ügyintézésből, a Felhasználó nevében (meghatalmazással) történő eljáráshoz a Felhasználó a szerződés létrejöttével hozzájárul. A szolgáltató a számlát postai uton juttatja el a felhasználónak.

Felhasználási feltételek

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára ausztriai adó visszatérítési szolgáltatás igénybevételéhez. A kért adatok mind szükségesek az Osztrák adó visszatérítés pontos, szabályszerű igényléséhez. A Szolgáltató a sikeres megrendelés elküldéséről e- mailben tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a hibásan megadott vagy valótlan adatokkal elkészített Osztrák adó visszatérítés igénylésért felelősséget nem vállal! A Felhasználó személyes adatai (és a Felhasználó házastársa/élettársa és a Felhasználó gyermek/ek adatai) megadását követően átutalással teljesíti a szolgáltatás díját, mely díjszabást nyilvánosan megtalál a honlapon. Az aktuális igénybevett szolgáltatás/ok díjait a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szolgáltatás kifizetését követően a Szolgáltató a honlapon kínált ausztriai adó visszatérítést a honlapon feltüntetett módon készíti el és továbbítja az Osztrák adóhatóság (Finanzamt) részére. Az igénylés során használt dokumentumokon (E9 jövedelemigazolás, NAV kérelem, Meghatalmazás, Osztrák igénylőlap) szereplő aláírások valódiságáért a Felhasználó felel. Az igénylést a szolgáltató postázza az Osztrák illetékes adóhatóság részére, a Felhasználó nevében, melyről a feladóvevényt a Szolgáltató a feladást követően e-mail-ben megküldi a Felhasználónak. Az igénylés postán történő feladását követően a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony megszűnik.

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A megrendelés során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat (részben vagy egészben):

Felhasználó, igénylő neve, osztrák biztosítási száma, családi állapota, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, postacíme, nemzetközi bankszámlaszáma, bankazonosítója, magyar adókártya száma, személyigazolvány száma, gyermek/ek neve/i, gyermek/ek születési ideje, gyermek/ek magyar Tb száma, házastárs/élettárs neve, születési ideje, lakcíme, magyar adókártya száma, személyi igazolvány száma.

Az adatkezelésre a weboldalon található ausztriai adó visszatérítés megrendelőlap felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a megrendelőlap használata során közölt személyes adataik (házastárs/élettárs, gyermek/ek személyes adatai) felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató, adatkezelő a megadott személyes adatokat az eredeti céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, jelen esetben hatóságok (kizárólag NAV, BMF-Finanzamt) számára történő megadásához a felhasználó előzetes, a megrendeléssel létrejövő szerződésben foglaltak szerinti felhasználásához hozzájárul. Más harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Első kézből kaphatsz információkat Osztrák adó visszatérítésről, ausztriai szállodai munkákról és hírekről.

E-mail cím:*

You have Successfully Subscribed!

Share This