Munkanélküli segély Ausztriában – Az igényjogosultság feltételei #1

Osztrák munkanélküli segélyt csak az alábbi feltételek teljesülése esetén kapatunk:

  1. A létérdekek központjának Ausztriában kell lennie!
  2. Munkanélküliség
  3. Munkaképesség
  4. Munkavégzési hajlandóság és rendelkezésre állás
  5. A szükséges előzetes biztosítási idő megléte
  6. A folyósítás még nem érte el a maximális időtartamot

A LÉTÉRDEKEK KÖZPONTJÁNAK AUSZTRIÁBAN KELL LENNIE!

A létérdekek középpontjának Ausztriában kell lennie, ami annyit jelent, hogy az álláskereső (adott esetben családjával együtt) állandó jelleggel Ausztriában él és Ausztriával szorosabb személyi és gazdasági kapcsolatokat tart fenn, mint egy másik állammal.

Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a munkaerő-piaci szolgálat (AMS) illetékesség hiányában elutasítja a munkanélküli segély iránti kérelmet.

A szabály 2011. május elsejével, vagy is az ausztriai munka erőpiac magyar munkavállalók előtti megnyitását követően sem változott!

Az EU előírásai alapján ugyanis a lakóhely szerinti állam illetékes a munkanélküliség esetén járó ellátás tekintetében. Ez annyit jelent, hogy az Osztrák munkanélküli segély igénybevételéhez elengedhetetlen az ausztriai lakhely, miközben önmagában az állandó lakcím vagy tartózkodási hely Ausztriában való bejelentése nem elegendő, gyakran előfordul ugyanis, hogy valakinek több országban is van lakcíme. Az AMS gondosan megvizsgálja az igénylő személy körülményeit, hiszen igazolnia kell, hogy létérdekeinken középpontja valóban Ausztriában található.

Ennek szellemében a lakcímbejelentő lap (Meldezettel) megléte ónmagában nem elegendő a munkanélküli segély igényléséhez. Az AMS általában kéri a tartózkodási engedély (Anmeldebescheinigung) másolatát is, mivel ezt egyrészt csak 3 hónapos ausztriai tartózkodást követően lehet igényelni, kiadása tehát feltételezi, hogy valaki már legalább 3hónapja Ausztriában lakik, másrészt pedig azért, mert a járáskapitányság (Bezirkshauptmannschaft) , illetve a magisztrátus a tartózkodási engedély kiadása iránti eljárás során vizsgálja a kérelmező életkörülményeit. Ezen túlmenően az AMS bekérheti például a lakcímre vonatkozó bérleti szerződést, az áramszámlát, a telefonszámlát és más iratokat is, amelyekkel bizonyítani lehet, hogy az illető állandó jelleggel Ausztriában él. A munkaerő-piaci szolgálat a benyújtott bizonyítékokat, összességükben értékeli.

Amennyiben az AMS kezdetben igazoltnak látja, hogy a létérdekek középpontja Ausztriában található, és ez később esetleg megkérdőjeleződik, úgy természetesen utólag is kérhetők ennek bizonyítékai.

Azt, hogy milyen iratokra van szükség, mindig az AMS személyes tanácsadójával kell tisztázni.

Amennyiben az AMS elkezdi folyósítani a munkanélküli segélyt, később azonban kiderül, hogy a létérdekek középpontja mégsem Ausztriában található, úgy a folyósítást beszüntetik. A már kifizetett pénzbeli ellátásokat vissza kell fizetni, ha az igényjogosultság elismerése hamis adatok szolgáltatásán, vagy a döntés szempontjából fontos személyi körülmények elhallgatásán alapult, vagy ha a kérelmező felismerhette, hogy neki, mint határ menti ingázónak az ellátás nem jár. Ezen túlmenően az ellátás jogellenes igénybevétele büntetőjogi tényállást is megvalósíthat. Ha a visszakövetelt összeget ilyen esetekben nem fizetik meg egy éves határidőn belül, úgy az AMS köteles az ügyészségen csalás miatt feljelentést tenni.

Az igénylő, illetve a munkanélküli segélyben részesülő személy lakcímének bárminemű változását egy héten belül köteles bejelenteni az AMS-hez!

Ami azt a kérdést illet, hogy a létérdekek középpontja Ausztriában található-e, külön fel kell hívni a figyelmet a következő speciális személycsoportokra:

I A határ menti ingázók tekintetében lásd a “Határ menti ingázók” menüpontot.

II A szezonális munkavállalók, akik kizárólag szezonális munkavégzés céljából, határozott ideig vannak jelen az
osztrák munkaerőpiacon, és egyébként nem Ausztriában élnek, foglalkoztatásuk megszűnését követően már nem
állnak rendelkezésre az osztrák munkaerőpiacon, és ezért Ausztriában munkanélküli segélyre nem jogosultak.
Ők kizárólag a lakhely szerinti államjogi előírásai alapján részesülhetnek ellátásban, oly módon, mintha a legutóbbi
munkaviszonyuk során ebben az államban lettek volna biztosítva.

III Az osztrák családi pótlékban részesülők, akiknek családi lakhelye Magyarországon található, a két ellátást párhuzamosan nem kaphatják. A családi pótlék folyósításához elengedhetetlen a kérelmező és gyermeke(i) közös lakhelye (vagy a gyerektartás címén fizetett összegek igazolása), a munkanélküli segély igénybevételéhez pedig az, hogy az érintett létérdekeinek középpontja Ausztriában legyen. Ha valaki Ausztriából kapja a munkanélküli segélyt, miközben pedig családi lakhelye Magyarországon található, az adóhivatal nem fogja a családi pótlékot (tovább) folyósítani!

Az EU előírásai szerint ahhoz, hogy valaki Ausztriában igényelhesse a munkanélküli segélyt, szükséges, hogy a munkanélküliség bekövetkezését megelőzően biztosítási időt szerezzen ebben az országban. Az Ausztriában élő magyar ausztriai munkavállalók már egy nap ausztriai foglalkoztatását követően is igényelhetik a munkanélküli segélyt, amennyiben az osztrák és a magyar (és esetleges további) biztosítási időszakok összeadása révén elérik a szükséges biztosítási időt (Anwartschaft), valamint teljesítik az összes többi feltételt.
Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ausztriába való puszta átköltözés nem elegendő az osztrák munkanélküli segély igényléséhez, igazolni kell ugyanis legalább egy, munkanélküliség esetére szóló biztosítási kötelezettséggel járó foglalkoztatási jogviszonyt is Ausztriában.

Az Ausztriában álláskeresőként való bejelentkezést nem zárja ki, ha valaki külföldön (pl. Magyarországon) ellátásban részesül, feltéve, hogy Ausztriában lakcímet jelent be. Ilyen esetekben azonban a magyar munkaügyi központ által előírt megjelenési kötelezettség mellett az AMS illetékes regionális kirendeltsége által előírt megjelenési kötelezettségnek is eleget kell tenni.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Első kézből kaphatsz információkat Osztrák adó visszatérítésről, ausztriai szállodai munkákról és hírekről.

E-mail cím:*

You have Successfully Subscribed!

Share This